Femte slægtled


Andreas Chr. Bierrings barn med Karen Allerup. Jfr. 40.

 

75.    

ANE CATHRINE BIERRING, dbt. 14/10 1811.

 

Knud F.C. Richardts børn med Mette Smidt. Jfr. 45.

 

76.    

ADOLPH FERDINAND RICHARDT, * 3/3 1809, dbt. 4/3 i Herlufmagle. + 26/5 1849.
Skolelærer og kirkesanger i Ringsebølle. Af bispevisitatsbogen for Taagerup
1829 hedder det. "Seminariste Richardt var substitut. Han er for ikke Iænge
siden kommet til skolen og da sygdom saa ofte har afbrudt skolegangen, kunne
det ikke forlanges bedre". 14/3 1830 er Richardt sikkert lærer, da forgængeren
druknede i en grøft. I 1834 hedder det: " Ældste klasse 10, yngste 14. Læreren
har forbedret sig meget siden sidste visitats". 21/6 1847 13 i ældste og 15 i
yngste klasse. Læreren var syg og skolen passes af Meir fra Rødby. Han blev qift
4/8 1831 ned Antoinette Marie Melchior, dbt. 5/8 1806 i Taagerup, datter af Jens
Melchior, dbt. 29/4 1771 i Grenaa, + 18/4 1848 i Rødby, som ogsaa var skolelærer
og kirkesanger og hustru Karen Cappel Sembach, * 25/7 1765, + 27/3 1854.

7 børn. Sjette Slægtled 105-111.

 

77. en datter, udbt. * 21/12 1807, + 1808 inden hum kom i kirke i Herlufsholm.

 

Maren Richardts børn med Niels Johansen. Jfr. 47.

78

EDELE MARGRETHE AUGUSTA JOHANSEN, * 7/4 1814 paa Næsbyholm.

 

79

HENRIETTE LOUISE SOPHIE JOHANSEN, * 2/4 1821, hjemmedbt. 14/4, daab conf. 19/5.
Ursula Richardt fra Rønnebæksholm bar hende.

 

80

CHRISTIAN CONRAD SOPHUS JOHANSEN, * 13/2, dbt. 16/6 i Næsby.

 

Johan F. Richardts børn med Helle A. Brøcker. Jfr. 49.

 

81. HANS ADOLPH RICHARDT, * 24/6 1844 i Magleby, + ca 1911. Gift med Anne Christine Hansen. Han var Brødhandler i Skælslør.

3 børn. Sjette Slægtled 112-114.

 

82. ANE MARGRETHE RICHARDT, * ca. 1846. i Magleby.

 

Christian Richardts børn med Ane Jacobsdatter. Jfr. 50.

 

83.    

METTE MARIE RICHARDT, * 21/3 1817 i Toksværd. i 1840 og 1845 tjener                       hun som kælderpige paa Rønnede kro. Gift den 9/11 1849 i V.E. med Anders Christian An­dersen, * 16/3 1810 i V.E. Han er værtshusholder i København i 1851.

 

84.    

HANS ADOLPH CHRISTIANSEN (Richardt), * 30/5 1819, hjemmedbt. 31/5 i V.E. | 21/11 1903, smed paa Thurebyholm. Efter gammel skik, kaldte han sig Christianssen og brugte ikke slægtsnavnet Richardt, men hans børn og efterkommere tog det til sig igen. I 1845 ejedes Thurebyholm af greve Adam Wilhelm Moltke. Paa dette tidspunkt var det et ret stort gods. Der var over 300 køer og kvier, som allesammen havde navne. Een af køerne havde navnet "Den unge Richardt". Der var andre køer opkaldt efter andre folk og en masse med øgenavne, som "Trepatten", "Topatten" og "SiIkepatten". Nu er det ikke helt sikkert, at det var Hans Adolph, denne ko var opkaldt efter, fordi hele denne egn var "oversvømmet" med Richardter, saa der skal nok have været flere ansat paa godset med dette navn. I 1845 rykkede han ind som smed paa godset og i de næste 100 aar gik bestillingen i arv fra far til søn. Hans Adolph var ikke stor, men duknakket af det strenge grovsmedearbejde. Han var en dygtig smed og i 1859 blev en større smedie bygget til ham. Da vækkelsen begyndte omkring 1850 i Thureby, var han een af de faa, der lukkede sit hjem op for disse møder og hans hjem blev en slags aandeligt centrum for egnen. I 1870 stillede han sit hjem til raadighed for den nystiftede brugsforening og der blev bygget til, bl. a. et pakhus.(Under sønnen Christian fortælles mere om denne særprægede familie). Hans Adolph blev gift 29/10 1845 i Thureby med Karen Pedersdatter, * 22/3 1821 i Fakse, datter af indsidder Peder Hansen, * 1787, + 1/5 1843 og Anne Marie Andersdatter, + 1834. Han var tvilling til nedenstaaende Andreas.

4 børn. Sjette slægtled 115-118.

 

85.

ANDREAS RICHARDT, * 30/5 1819, hjemmedbt. 31/5 i V.E. Tvilling til ovensst. Han var ogsaa smed og var hos faderen i Rønnede i 1840.

 

86

JENS PETER RICHARDT, * 2/2 1819, hjemmedbt. 3/2. Han var ogsaa smed hos faderen 1 Rønnede i 1845. Gift den 1/7 1845 med Maren Christiansdatter, * 13/2 1816 i V.E. dbt. 14/2, datter af gaardejer i V.E. Christian Johansen og Margrethe Olsdatter i Rønnede.

4 børn. Sjette Slægtled 119-122.

 

87.

ANDERS WILHELM RICHARDT, * 28/2 1815, hjemmedbt. 3/3 i V.E., + sst. 23/2 1835,
begr. 4/3.

 

88

EMMANUEL RICHARDT, * 12/10 1827, hjemmedbt. 14/10 1827 i V.E., + 1/4 sst. 1829,
begr. 7/4.

 

Poul E. Richardts børn  Ane M. Petersen. Jfr. 51.

 

89.    

CARL POVELSEN RICHARDT, * 6/4 1815. Han var uægte barn af sin fars forbindelse med pigen Maren Rasmusdatter, som var tjenestepige paa Gisselfeldt. Arbejdede som Daglejer paa Herlufsholm. Gift d. 22/1 1847 med Maren Pedersdatter.

3 børn. Sjette Slægtled 123-125.

 

90

HANS ADOLPH RICHARDT, * 31/3 1821 i Herlufmagle, konf. 1838. Hos faderen i 1840.

 

91

EDELE MARGRETHE RICHARDT, * 13/2 1823 i Olstrup, dbt. 13/4. Den 30/9 1851 fik hun en søn i Herlufsholm. Den angivne barnefader var Rygterdreng, ungkarl Isidor Rudolph Becker. Barnet blev dbt. 2/11 1851 i Næstved St. Morten, Hans Rudolp Isidor. Han døde 12/5 1852 af krampe, begr. 18/5.

 

92

CHRISTIAN CONRAD SOPHUS RICHARDT, * 27/11 1824 i Olstrup, dbt. 6/2 1825, plejebarn hos Poul Petersen i Herlufmagle i 1840. (Maaske har der været 2, men den ene død).

 

93

JENSINE PETRINE BIRGITTE RICHARDT, * ca 1829 i Ravnstrup, + 14/6 1840. Boede hos en plejefar, begr. 19/6.

 

94.    

JULIE ADOLPHINE SOPHIE RICHARDT, * 7/11 1833. Findes som plejebarn hos Niels
 Petersen i 1840 og 1845.

 

95.

JENSINE PETRINE BIRGITTE RICHARDT, * 14/6 1836 i Ravnstrup, + hos plejefaderen, parcellist Hans Jensen, begr. 18/6 1840.

 

Berthe M. Richardts børn med Carl R. Bræmer. Jfr. 52.

 

96

EDELE MARGRETHE ANDREA BRÆMER, * 6/6 1815 i Herlufsholm, dbt. 4/7 s.a.

 

97

MARIE ADOLPINE BRÆMER, * 31/3 1819 i Herlufsholm, dbt. 13/5, gift 3/12 1841 i
V.E. med Carl Mathias Valdemar Jahn, Skolelærer i Tingjelling. Vaccineret 11/8 1815 i Kiel.

 

98

CHRISTIAN CONRADT SOPHUS BRÆMER, * 1/8 1823 i V.E., dbt. 12/10.

 

 Ursula Fr. Richardts barn med Jens Hansen. Jfr. 53.

 

99.    

CHRISTIAN JENSSEN (Hansen), skræddermester i Næstved, gift med Thora Elisabeth
Stiboldt,
* 26/5 1848.

12 børn, heraf 3 som voksede op. Sjette Slægtled 126-128.

 

Chr. A. Richardts barn med Ane C. Hansdatter. Jfr. 57.

 

100.

ANE SOPHIE RICHARDT, * 2/2 1816, dbt. 31/3 i Tjæreby, gift 13/4 1838 sst. med

Herman Helm, smed paa Borreby, * 24/7 1814 i Ringsted, Søn af skovfoged Christian Helm og Christiane Sørensdatter.

 

Jacob B. Richardts barn med Johanne Jensdatter. Jfr. 63.

101.

GOTHARDT AUGUST RICHARDT, * 27/5 1825 i Kbhvn. paa fødselsstiftelsen, dbt. 28/5 15/4 1899 i Brarup. Gaardejer i Nyraad og Brarup. Gift 13/7 1853 i Vordingb. Med Bodil Jensdatter, * 7/5 1831 i Bakkebø11e, dbt. 12/6 i Vordingb., + 16/3 1891 i Brarup. Datter af Jens Hemmingsen, husmand i Brarup og Karen Kirstine Pedersdatter.

10 børn. Sjette slægtled 129-138.

 

Ernst E. Richardts børn med Elise M. Christensen. Jfr. 67.

 

 

 

102, 

EMMA CHRISTINE RICHARDT, * 21/1 1830 i Kbhvn., dbt. 1/4 i Holmens, { 23/6 1901, gift i Faderens hjem, Kronprinsessegade 35 d. 10/10 1859 med Fuldmsgtig, cand.jur. Løjtn. i Borgergarden Emil Christensen. Vielsen foretaget af Dr. phil. Bloch Suhr. Hun havde arvet moderens tungsind og var paa grænsen til sindsyge.

Ingen Børn.

 

103

ERNST CHRISTIAN RICHARDT, * 25/5 1831 i Lille Kirkestræde i Kbhvn., dbt. 1/7 i

Holmens K., + 18/12 1892 i Vemmetofte, begr. i Ørslev ved Vordingb. Han blev cand.

theol. i 1857 og deltog i studieaarene ivrigt i Studenterforeningen, hvor han blev dens husdigter og skrev adskillige kantater og sange. En Marmorbuste af ham staar i festsalen. Var derefter forstander paa Tune Højskole. Han var fra 1876-1886 præst i Ørsted paa Fyn, hvor en mindesten er rejst. Blev derefter præst ved Vemmetofte adelige Jomfrukloster. Mindesmærke i Højrup ved Stevns. Han opholdt sig 1871-1872 i præstegaarden hos sin hustrus onkel H.P.C. Dorph. Her findes stadigt et "Christian Richardt værelse". Han rejste efter datidens maalestok meget. Var bl.a. i Palæstina Tyrkiet, Italien og senere i Tyskland og Schweitz. Han udgav i 1861 "Smaadigte" og "Fortællinger og vers for store og smaa". I 1867 kom "Kantater og digte" og i 1886 "Vaar og Høst". I 1889 kom "Vort Land", mest kendt som "Venner se paa Danmarks Kort", udg. i 120.000 ekspl. Han skrev teksten til Heises opera "Drot og Marsk". Blev ridder af Dannebrog i 1887. "Til de fyrretyve riddere slutter jeg mig nu", skrev han. Udnævnelsen var nemlig dateret 10. Marts, dagen efter "Fyrre Riddere".

Hans kendeste "aandelige sang" er nok "Altid frejdig, naar du gaar", men ogsaa "Lær mig Nattens Stjerne" og "Sov mit barn, sov længe" er almindeligt kendte. Den 17/11 1864 blev han i Frelsers k. gift med Marie Koês Hammerich, * 31/10 1842, dbt. i Vor Frue, + 25/3 1900 paa Iselinge ved Vordingborg, begr. i Ørslev. Hun var datter af Rektor og Godsejer Martin Johannes Hammerich, * 4/12 1811, + 20/9 1881 og Anne Mathea Aagaard, * 16/6 1820, + 27/2 1904 paa Iselinge, begge begr. i Ørslev. Takket været en mesalliance mellem en datter af Rigsadmiral Holger Vind og Margrethe Gjedde, datter af Rigsadmiral Ove Gjedde, som 1øb af gaarde og giftede sig med en skræddersøn fra Store Hedinge, Didrik Larsen Grubbe og hvis efterkommere giftede sig ind i Aagaardslægten, kan denne gren af den Richardt'ske slægt føre sine aner tilbage til Gorm d. Gamle med videre. Christian R. blev forlovet ved den skønne Nemi sø nær Rom, hvor familien Ham­merich da opholdt sig og hvor Richardt mødte dem paa vej hjem fra sin rejse til Palæstina.

 3 børn. Sjette slægtled 139-141.

 

104.

JOHAN LAURITZ RICHARDT, * 13/8 1833 i Kbhvn., dbt. 20/9 i Holmens K. + 18/4 1878 paa Oringe, begr. 23/4 i Vordingborg. Han var cand. phil. Den 14/6 1861 maatte hans bror ledsage ham som sindsyg til Oringe Statshospital. Ugift.