Fjerde slægtled


Dorothea J. Richardts barn med Jens Bierring. Jfr. 11.

 

40.    

ANDREAS CHRISTIAN BIERRING, 1øjtnant ved borgergarden, gift med Karen Marie Allerup, + 7/3 1810.

1 barn. Femte slægtled 75.

 

Johan J. Richardts børn med Else M. Monefeldt. Jfr. 16.

 

41.

METTE BOLETTE RICHARDT, * 28/9 1784 i Holtug, dbt. 22/10, + 19/2 1870 i Himlingeøje, begr. 27/2 gift med Ludvig August Richardt (Nr.65), * 29/10 1798 i Herfø1ge dbt. 28/12, + 7/9 i Him1ingøje, begr. 18/9 1857.

Ingen børn.

 

42

URSULA ANDREA RICHARDT, * 10/10 1785, dbt. 19/11 i Holtug, -f 23/11 1857,            qift med Varemægler og Toldbetjent Ludvig Monefeldt, * ca. 1784, + 3/11 1827. Iflq. folketællingslisten fra Frederiksund 1801, bor hun hos Hans Skade Holm, som var gift med hendes mors søster.

Ingen børn.

 

43

MAGDALENE DORTHEA RICHARDT, *'10/1 1787, dbt. 23/7 i Holtug, + 2/7 1831, gift med ritmester Just Joseph von Longhi (Lange), + 2/7 1832.

Ingen børn kendte.

 

44.

JENS ADOLPH RICHARDT, * 3/4 1789 i Holtug, + som styrmand paa det franske linieskib "Albani" i 1812. Han boede sammen med sin søster hos ovenn. Hans Skade Holm.

 

Hans A. Richardts børn af 1. ægtesk. med Berte Mø11er. Jfr. 17.

 

45.

KNUD FREDERIK CHRISTIAN RICHARDT, * 11/7 1789 i Aunslev, dbt. 30/7 baaret af
Mademoiselle Foellis, + 22/11 1841. Han var skytte paa Ravnstrupgaard, som ejedes af greve Danneskjold-Samsøe. Blev gift 10/7 1805 i Vor Frelsers K. ned Mette Cathrine Smidt, * ca. 1755, + 1/2 1845, begr. 8/2 i Ringsebø11e. Datter af Ferdi­nand Smidt, * 1755, + 3/4 1786, skytte i Dønderup Vænge og Ane Jensdatter Møller, + 12/3 1785.

2 børn. Femte Slægtled 76-77.

 

46.

AMALIE CHRISTIANE RICHARDT, dbt. 19/11 1782 i Aunslev, baaret af frk. Juel fra Rachenborg, + 23/3 1783 sst.

 

Hans A. Richardts børn af 2. ægtesk. med Edele M. Wegner. Jfr. 17

 

47.    

MAREN RICHARDT, * ca. 1787, gift med Niels Johansen, * ca. 1799. Begge muligvis døde mellem 1834 og 1845 eller de har maattet fraflytte Herredet.

3 børn. FEMTE SLÆGTTLED 78-80.

 

48.  

ANDREAS RICHARDT, * ca. 1789, begr. 22/10 1796 i V.E.

 

49.

JOHAN FREDERIK RICHARDT, dbt. 15/2 1791 i V.E., baaret af fru Neergaard, begr. ca. 1834 i V.E. Den 31/10 1814 fik han borgerskab i Skælskør som Mø11er og 5/5 1818 fik han borgerskab i Næstved som Hestehandler. Den 31/8 1814 "viet højagtbaarne og fornemme J.F.R.. med Helle Amalie Brøcker".

2 børn. FEMTE SLÆGTLED 81-82.

                          

50. 

CHRISTIAN RICHARDT, * i Ørs1ev, dbt. 11/6 1792 i V.E., + 28/1 1868, begr. 4/2 i V.E. I 1807 tjente han paa Gisselfeldt og blev en dag af greven sendt imod Køge, for at se hvor langt englænderne var kommet og han fandt dem i en bondegaard i Sædder. I 1817 befinder han sig i Dønderup Vænge. Han var smed i Rønnede og stamfar til en slægt, som i over 100 aar var herregaardssmede paa godset Thurebyholm.

Gift l.g. med Ane Jacobsdatter.

2.g. Marie Jensdatter  + 17/6 1863

6 børn. FEMTE SLÆGTSLED 83-88

 

51.

POUL ERICH RICHARDT, dbt. 2/5 1794 i V.E. + efter 1840. Skovfoged ved Ravnstrup og i 1834 i Herlufmagle. I skiftet efter hans far, staar der, at i Pouls kammer er der en seng, dyner, omhæng og bilæggerkakkelovn. Af tøj ogsaa en sort kjole, 1 pelstrøje, en mørkegrøn jakke, en grøn trøje og et par blaa ridebukser. Han blev gift 15/12 1820 i Næstved St. Morten med Ane Marie Petersen, * ca 1793 i Helsingør, + 5/1 1840 i Herlufmagle, datter af portbetjent Petersen i Roskilde.

7 børn. Femte slægtled 89-95.

 

52.

BERTHE MARIE RICHARDT, * 20/5 1796 i Beldinge, + 7/4 1843, begr. 15/4 i V.E.
Gift med Skovrider Carl Reinhard Bræmer, * 1787 i Damsholte paa Møn, + 19/3
1854, begr. 25/3 i V.E. Død af apopleksi. Han efterfulgte sin svigerfar i em-
bedet, som skovrider paa Gisselfeldt.

3 børn. Femte slægtled 96-98.

 

53

URSULA FREDERIKKE RICHARDT, hjemmedbt. 12/3 1798, dbt. 27/4 i V.E., baaret           af Madam Vejer fra Sparresholm, f 10/6 1867, begr. 14/6 i Herlufsholm. Gift 20/7 1825 med ungkarl Jens Hansen, + 12/7 1882, begr. 17/7 i Herlufsholm. Han var husmand i lille Næstved og tidligere postbud paa Herlufsholm. Død af Alderdom. Han underskriver for sin kone i 1829 "med ført pen". Overleveringen fortæller, at hun var blevet gravid før ægteskabet med een af diciplene paa skolen og at Jens Hansen "Post" blev betalt for at indgaa ægteskabet med hende. 1 barn. Femte slægtled 99.

 

54.   

CHRISTIANE CHARLOTTE RICHARDT, hjemmedbt. 28/2 1800, dbt. 14/5 i V.E. Gift den 30/4 1825 med bødker i Taagerup Niels Hansen i Næstved.

Ingen børn.

 

Gotfred Augustus Richardts børn med Henriette Monefeldt. Jfr. 19.

 

55

SOPHUS WILHELM RICHARDT, dbt. 15/10 1784 i Herfø1ge, baaret af Princesse,
Abbedisse, Hofdame Frøken 0rtz fra Vallø stift. Vidner var: Frk. Sophia Bielke og Frk. Margrethe Bielke, stiftsdamer, kammerjunker Normann, samt Stiftsforvalter Rested fra Billesborg. + 25/8 1807 som landsskytte i krigen.

 

56.

ANDREAS RICHARDT, dbt. 10/5 1786 i Herfø1ge, ni uger gl.

 

57.

CHRISTIAN ANDREAS RICHARDT, * 10/5 1787 i Herfølqe, + 5/7 1829, _beqr. 8/7 i

Tjæreby. Jagt- og forstbetjent paa Basnæs, gift med Ane Cathrine Hansdatter Sørensen, + 9/12 1860, begr. 17/12 s.a. i Tjæreby.

Femte slægtled 100.

 

58

HANS JÆGERMANN RICHARDT, hjemmedbt. 8/4 1789 i Herfø1ge.

 

59

JENS PETER RICHARDT, hjemmedbt. 17/5 1790 i Herfø1ge. Efter 1807 var han rejst bort og siden hørtes intet til ham. Bl. fadderne var Esaias Monefeldt fra Rosendahl.

 

60

PEDER BERNHARD RICHARDT, * 1791, + s.a., 18 dage gl.

 

61

URSULA MARGRETHE RICHARDT, * 1/1 1793, hjemmedbt. 16/1 i Herfø1ge, + 30/8 1853, begr. 4/9 i Vordingborg. Gift med Parcelist Niels Jensen Poulsen, * 28/2 1793, dbt. 1/3 i Nyraad, + 30/3 1853 i Nyraad, begr. 6/4 i Vordingb., søn af Jens
Rasmussen i Nyraad.

en plejesøn, August Richardt, + 1825. ugift

Ingen børn selv.

 

62.   

LOVISE AUGUSTA RICHARDT, * 6/1, dbt. 14/3 1794 i Herfølge, \ 16/11, begr. 20/11
1796 i Herfø1ge.

 

63  

JACOB BERNHARD RICHARDT, * 3/2, dbt. 20/3 1795 i Herfø1ge, + Ved en

 arbejdsulykke ved opbygningen af det andet Christiansborg. Han var først møllersvend, men findes senere som tømmersvend i Kbhn. I 1825.gift 25.3 s.a. i vor frue kirke med Johanne Marie Jensdatter * ca. 1775

1 barn.  Femte slægtled 101

 

64

ADOLPH RICHARDT, * 18/4, hjemmedbt. 5/6 1796 i Herfø1ge, + 7/9 1857, begr.

14/9 i Him1ingøje.

 

65
LUDVIG AUGUST RICHARDT, * 29/10 1798, dbt. 28/12 i Herfø1ge, + 7/9 1857, begr.l8
husmandssnedker og tømrer, gift med Mette Bolette Richardt (nr.41), datter af
ovenn. Johan Just Richardt, + 28/9 1784 i Holtug.

De havde en plejesøn, Frants Christoffer Longhi, * 1823. Muligvis søn af nr. 43 M. D. Richardt.

 

66

LOVISE AUGUSTA RICHARDT, * 24/1 1804, hjemmedbt. 6/4 i Herfø1ge. Ugift i 1819.

 

Herman Richardts børn med Ane Chr. Kronequist. Jfr. 22.

 

67.    

ERNST EMMANUEL RICHARDT,* 22/1 1799, \ 19/5 1873, begr. gl. Assistens i Kbhvn.
Han var varemægler og Løjtnant i borgervæbningen. Boede i Lille Kirkestræde i Kbhvn. Varemægleren var en sund natur, munter og livfuld og af skikkelse meget høj. Han var en søgt selskabsmand. "Din far er saadan en morsom mand", skriver vennen Gotfred Rode til sønnen i et brev af 1l/11 1861. I et. andet_brev_til_sønnen, som da var i Rom, hedder det: "At spise æg, kogt i Vesuvs aske og drikke Lacrimæ Christi til, maa være herligt". Han havde store musikalske evner og digtede ogsaa, mest i humoristisk retning. Han blev gift 20/12 1828 med Elise Margrethe Christensen, * 11/8 1791, + 26/2 1855. Hun var en fin og stille kvinde med et fromt sind og en dygtig husmor. I hendes familie var der tungsind, som nedarvedes i flere af børnene. Hun døde, da sønnen blev student efter 26 aars ægteskab og saa traadte hendes mands ugifte søster Christine (Tante Stine) til som husbestyrerinde. En farbror havde ogsaa tilhold i hjemmet.

3 børn._ Femte Slægtled 102-104.

 

68

ANDREAS CHRISTIAN RICHARDT, * 22/1 1799, tvilling" til ovenstaaende, + 30/4 1857-
Kbhvn. Han var skibsmægler og partner med Peter August Halse, kontor Nyhavn 21.
Gift 5/12 1840 paa Frederiksb. med Christiane Marie Aagaard, * 28/8 1807, + 15/T
1858, datter af Benjamin Aag, degn i Kirke Stillinge pg Anna Hansdatter.

Ingen børn

 

69

CHRISTINE DORTHEA WILHELMINE RICHARDT, * 1/7 1801, + 4/11 1882. Modehandlerinde i København.

 

Emmanuel Richardts barn med Marie N.N. Jfr. 27.

 

70.    

ANDREAS EMMANUEL RICHARDT,

data ukendt. Formentligt i Liverpool.

 

Christiane C. R. Christensens børn med Geert Lange. Jfr. 39.

 

71.

CHRISIAN SUHR LANGE, Snedker, gift med Anne Sophie Top, * 1807.

 

72

KAREN ELISABETH LANGE, * 1800, + 1841,

gift med Johan Andreas Mø11er,* 1797,
Tracteur.

73.

HANS SCHOW LANGE, * 1802. Handskemager

 

74

HEDEVIG CHRISTINE LANGE,* 1807, gift med Hans Christian Hailing, * 1800,
Skomagermester.

Alle ovennsvnte af slægten Lange har efterkommere. Se Slægten Lange af Lengnick