Sjette slægtled


Adolph F. Richardts børn med Antoinette Melchior. Jfr. 76.

 

105.  

KNUD FREDERIK FERDINAND RICHARDT, * 4/4 1833, dbt. 27/5 i Ringsebø11e, + i krigen 1864. Han var malersvend. Gift med Kristine Jacobsen.

2 børn. Syvende slægtled 142-143.

 

106.  

KAREN JENSINE CATHRINE RICHARDT, * 4/8 1835, dbt. 27/9 i Ringesbø11e, + 11/2 1842

 

107

CHRISTIAN GEORG RICHARDT, * 24/8 1837, dbt. 11/10 i Ringsebø11e, + 25/11 1912 i
Randers.
Gift 29/4 1866 i Ø1sted med Frederikke Margrethe Christine Schnoor, *
25/2 1840, + 19/3 1934 paa Frederiksb., datter af drejermester Christoph Friedrich
Schnoor i Randers og Mette Kirstine Albrechtsen. 30/6 1856 udskrives han som Svend
og lavede som svendestykke en mahogniefineret piedestal.18/1 1865 faar han borger-
skab som snedker i Randers. I 1873 er han "kroejer af Purhuset". Han lavede selv i
sine sidste aar enkelte møb1er til børnene. Efter hans død, flyttede hans enke til
København.

2 børn. Syvende Slægtled 144-145.

 

108

ADOLPH EMIL JULIUS RICHARDT, * 24/7 1839, dbt. 21/9 i Ringsebø11e, + 25/1 1919.
Taksator ved Sø- og Handelsretten i Kbhvn. Ved daaben blev han baaret af vævermester J.C. Melchiors kone Charlotte Amalie fra Engelstofte. Han var gift med Clara Nielsine Christine Jørgensen, * 8/8 1838, + 1922. Hun havde en søster, den 2 aar yngre Amalie, der var gift med Erik Richardt.     4 børn. Syvende Slægtled 146-149.

 

109

KAREN JENSINE CATHRINE RICHARDT, * 22/8 1842, dbt. 1/10 i Ringsebø11e, + 11/1
begr. 17/1 sst.

 

110

BERTHA MARIE RICHARDT, * 5/7 1844, dbt. 21/9 i Ringsebø11e, + 1936. Pensionats-
værtinde i København.

 

111.  

ANTON BOCHMANN SOPHUS RICHARDT, * 14/9 1846, dbt. 24/10 i Ringsebø11e, Malermester i Rødby. Gift med Else Mogensen.

4 børn. Syvende Slægtled 150-153.

 

Hans A. Richardts børn med Ane Ch. Hansen. Jfr. 81.

112.  

HANS FREDERIK RICHARDT, * 24/8 1868, begr. i Fodby K., gift Med Birthe...(svensk)

+ ca. 1925.

 

113.  

CHRISTIAN RICHARDT, * 18/1 1873, + 1965. Skræddermester i Sorø. Gift med Ane
Christine Mortensen, * 14/2 1876, + 27/11 1970, begr. Sorø gl. Kg. Christian R. var spinkel af skikkelse, men alligevel en høvding, da han døde 92 aar gl., staar der i en nekrolog. I en menneskealder var han sogneraadsformand og sognefoged og medlem af Sorø by's byraad. Han og nans hustru fejrede baade guldbryllup, diamantbryllup og krondiamantbryllup sammen. Han var født i Eggerslevmagle og lærte sit fag at kende i Boeslunde. I 1912 startede han sin egen skrædderforretning paa Slagelsesvej 4, hvor han boede resten af sit liv. Han var medlem af utallige bestyrelser og da han i 1915 blev sogneraadsformand, forblev han i den-
ne stilling i 28 aar til 1943. Den sldste søn, Ejnar overtog skrædderforretningen.

4 børn. Syvende slægtled 154-157.

 

114.

ANE MARGRETHE RICHARDT, * 10/3 1875, + ca. 1940 gift med Parcellist Peter Christensen, som  ernærede sig som tjener.

 

Hans A. Richardts børn med Karen Pedersdatter. Jfr. 84.

115

KAREN MARIE RICHARDT, * 17/3 1846, dbt. 26/4 i Tureby, + 1926 i Bregentved.
Gift 18/9 1869 i Ørslev med Hans Jensen, * 23/3 1843 i Ørslev. Han var smed i
Rønnede.

3 børn. Syvende slægtled 158-160.

 

116

ANDREAS WILHELM RICHARDT, * 26/5 1849, dbt. 8/7 i Tureby, + 26/11 1902, begr. i
Kongsted. Han var tømrer og hjulmand i Lystrup. Gift med Marie Sophie Jensen,
ca. 1852, + 6/11 1918. Hendes brudekiste findes endnu.

3 børn. Syvende Slægtled 161-163.

 

117.  

CHRISTIAN PETER RICHARDT, * 27/10 1851 i Tureby, dbt. 7/12, | 1/2 1910. Han var
Herregaardssmed paa Thurebyholm efter sin far og overtog smedien i 1913. Han lærte faget hjemme og arbejdede siden i København. De, der arbejdede under ham, fortæller, at hans arbejde var præget af stor akkuratesse. For sognets aandelige udvikling fik han stor betydning. Han satte mange ting i gang. Søndagsskole, Ynglinge- og pigeforeninger og samtalemøder, men det største han naaede, var at faa bygget et missionshus. Han fik grevens tilladelse til at lægge det i smediens have, uden at grunden blev fraskilt. I 1890 byggedes huset, som blev et samlingssted for mange. I 1910 døde han og efterfulgtes i 3. generation af sønnen Peter
og denne blev siden efterfulgt af sin søn Poul.

Han blev gift 16/8 1879 i Tureby med Johanne Marie Olsen, * 23/6 1856, dbt. 17/8 i Tureby, datter af indsidder Ole Jensen i Tureby og Maren Nielsdatter.

2 børn. Syvende slægtled 164-165.

 

118.  

EMMANUEL RICHARDT, * 25/2 1855, dbt. 22/4 i Tureby. Han var smed i Vraaby. Gift
med Maren Kristine Nielsen, * 26/5 1859 i Gislev, datter af teglbrænder
Christian Nielsen, * 12/8 1830 og Johanne Larsdatter, * 6/1 1830 i Gislev.

3 børn. Syvende slægtled 166-168.

 

Jens P. Richardts børn med Maren Christiansdatter. Jfr. 86.

                                                  

119

ANDREAS WILHELM RICHARDT, * 1/11 i V.E., dbt. 9/12 1848, + sst. 3/3 1849, begr.10

 

120

JULIANE MARIE RICHARDT, * 25/6 1850 i V.E., dbt. 25/8. Gift 24/2 1878 i Kbhvn.
Vor Frue med Fjerhandler Peter Weiling Christensen, * ca. 1851.

 

 

 

121.  

CHRISTIAN EMMANUEL RICHARDT, * 22/10 1853 i V.E., dbt. 3/12, smed i Rønnede og gift med Maren Sophie Andersdatter, * 21/5 1857 i Haslev, dbt. 27/6, datter af
kudsk ved Bregentved Anders Rasmussen og Marie Kirsten Jensen.

4 børn. Syvende slægtled 169-172.

 

122.  

EDELE SOPHIE RICHARDT, * 19/6 1858, dbt. 1/8, gift 24/7 1881 i Hellig Geist
med Ole Henriksen

 

Carl P. Richardts børn med Maren Pedersdatter. Jfr. 89-.

 

123

PETER CARLSEN RICHARDT, * 22/4   1847 i Herlufsholm, dbt. 25/7 sst.

 

124

JENS CARLSEN RICHARDT, *        1849 i Herlufsholm.

 

125

HANS CARLSEN RICHARDT,^* 23/7 1852 i Herlufsholm, dbt; 5/9 sst.

 

Chr. Jensens børn med Thora E. Stibolt. Jfr. 99.

126

BETTE JENSEN, *      , gift med stabssergent Chr. Larsen.

 

127

JENS RICHARDT JENSEN, *        Barbermester i Næstved.

 

128

AGNES ELISABETH RICHARDT JENSEN, * 5/1 1876, +  1955. Gift med Christian
Peter Hansen, * 19/1 1868,  + 1942. Regimentsmusiker.

2 børn. Syvende slægtled 173-174.

 

Gothard Richardts børn med Bodil Jensdatter. Jfr. 101.

 

129

NIELSINE KIRSTINE RICHARDT, * 5/4 1854 i Nyraad, dbt. 13/9 i Vordingb. Gift
10/5 1882 i Brarup med Niels Christian Hansen. Skomager.

Ingen børn kendt.

 

130

NIELS PETER RICHARDT, * 10/3 1856 i Nyraad, dbt. 18/6 i Vordingborg.

 

131

JENS JACOB RICHARDT, * 11/1 1858 i Nyraad, dbt. 24/2 i Vordingb. Slagter i
Lundby, gift med Karen Kirstine Olsen, * 27/7 1861 i Brumtofte, dbt. 6/10 i
Tingsted, datter af Parcelist Hans Christian Olsen og Birthe Marie Hansen.
5 børn. Syvende slægtled 175-179.

 

132

SOPHUS WILHELM RICHARDT, * 19/5 1861 i Nyraad, dbt. 7/7 i Vordingb. + 14/12
1875, begr. 22/12 i Brarup. Død af Hjernebetændelse.

 

133

RASMUS PETER RICHARDT. * 19/5 1862 i Nyraad, daab og død ikke fundet.

 

134

HANS PETER RICHARDT, * 12/10 1865 i Nyraad, dbt. 26/12 i Vordingb. Gaardejer
i Sundby paa Falster, gift med Marie Josephine Rasmussen, * 19/3 1870, dbt.
15/5, datter af gaardejer Hans Rasmussen (Høj) og Karen Hansdatter.

 3 børn. Syvende Slægtled 180-182.

 

135             

CHRISTIAN RICHARDT, * 17/3 1867 i Lundby, dbt. 2/6 i Brarup, gaardejer i Ønslev Slagelse og Ledøje, parcelist Sengeløse. + 6/5 1949, begr. i Senge1øse. Gift 28/11 1890 i Ønslev med Maren Trine Rasmussen, * 18/4 1867, dbt. 23/6 i Eskildstrup, + 7/9 1937 i Senge1øse, datter af Væver Rasmus Rasmussen og Kirsten Eriksen.

2 børn. Syvende Slægtled 183-184.

 

136.  

ANE MARIE RICHARDT, * 7/11 1868 i Lundby, dbt. 16/12 i Brarup. Død ikke fundet.

 

137

MAREN KIRSTINE RICHARDT, * 21/12 1870 i Lundby, dbt. 29/6 1871 i Brarup.+ ej fundet

 

138              

LARS PETER RICHARDT, * 8/1 1873 i Lundby, dbt. 9/2 i Brarup, smed og forpagter af
Sundby præstegaard paa Falster. Gift 6/12 1895 med Karoline Sophie Larsen, * 6/1
1873 i Sundby, dbt. 2/3 i Stadager, datter af skomager Lars Olsen og Kirstine
Nielsdatter.

3 børn. Syvende Slægtled 185-187.

.

Ernst Christian Richardts born med Marie Hammerich. Jfr. 103^

 

139.  

POUL EMMANUEL RICHARDT, * 2/10 1866 i Kbhvn., dbt. 30/11 i Vor Frue, | 23/6 1938

i Nansensgade 43, begr. i Helsingør. Student i Fredericia 1885, cand. theol. 1892, Iærer i S1øjd ved kommunale skoler og Slomanns skole. Startet Richardts Sløjdskole i 1896, som senere fik tilført en bogbinderiafd. Ved dens 75 aars jubilsum skrev Dr. phil og Agric. Carl M. Mø11er, at det er en ejendommelig og lykkelig form for skole. Elevernes alder spænder fra 5 aar til over 80 aar og socialt over hele registret fra pensionerede kontorchefer og daner fra diplomatiet til jævne menneskers hobbyinteresserede knægte og pigebørn. Nanna Aakjær var en ivrig elev og paa Jenle findes stadigt mange af hendes værker fra denne Skole, som stadigt eksisterer. En dag gik han op til Martin Nyrup paa Kbhvns. Raadhus og viste ham nogle tegnnger til huse og da Nyrup sagde god for dem, begyndte han at bygge bjælkehuse af rundt træ som speciale.

 

Han kaldte sig Bygmester, cand. theol., fordi han ikke havde nogen akademisk arkitektgrad og ikke ville smykke sig med laante fjer. Han byggede omkring 400 huse i Danmark og Sverige. De mest kendte er nok det nu nedbrændte Vejle Stadion og Rebildhuset, bygget for Dansk-Amerikanerne. Han var en fortrinlig lejlighedsdigter og skrev flere kantater til Studenterforeningen og var ogsaa ferm til billedskæreri i "Almuestil".

Han var gift 3 gange.

 

gift l.q. med Titte Baumann, datter af Oberst Ferdinand Baumann og Marie. Ægtesk. opl. Udd. S1øjd1ærerinde. Boede sammen med Ingrid Jespersen og underviste_i S1øjd_paa dennes Skole fra 1898-1926. Censor til 1936.

Ingen børn.

_

gift 2.g. 22/12 1905 i Ramløse med Skoleforstander Ingeborg Wellmann, * 16/3 1880

1        Lundby, dbt. 16/5, datter af Læge Carl Wilhelm Wellmann, * 15/6 1842, + 23/5 1885
og Mathilde Krebs, * 4/4 1845, + 8/7 1916. Op1øst 9/1 1914.

1 barn. Syvende Slægtled 188.

 

gift 3.g. 7/5 1915 med Rigmor Schlegel, * 22/12 1885 i Helsingør, + 29/8 1949 i Kbhvn, begr. i Helsingør. Hun var en udmærket tegner og maler og lavede mange Billeder, baade portrætter og landskaber. Datter af fabriksejer i Hellebæk Ulrich Emil Schlegel, * 15/1 1850, + 28/1 1908 i Hellebæk, begr. i Helsingør og Fernanda Marie Louise Mørck, * 7/9 1852 i Landskrona, +

12/1 1936 i Kbhvn, begr. i Helsingør, Den Schlegelske familie blev 13/8 1651 adlet af Kejser Ferdinand d. 3 af Ungarn. Adelsbrevet paa latin findes hos nr. 189 Peter Richardt.

2 børn. Syvende Slægtled 189-190.

 

140.  

ELISE ANNA MATHEA RICHARDT, * 8/11 1868 i Tune, dbt. 20/5 1869, | 23/11 1931, gift med stiftsprovst i Nyk.F. Johan Christian Kall, * 8/4 1867 i Belling, + 30/8 1925

i Nyk.F. Hun var en udmærket pianist og havde spilleelever i mange aar. Han var søn af sogneprsst Wilhelm Theodor Kall og Carol Elisabeth Qvistgaard.

5 børn. Syvende Slægtled 191-195.

 

141.  

MARIE MAGDALENE RICHARDT, * 30/9 1876 paa Iselinge, + 26/1 1952 paa Mandø, begr. sst. Hun var Iærerinde paa Østersøgades Gymnasium. "Ma" underskrev hun sig i pro-
tokollerne og blev ogsaa kaldt saaledes af eleverne. Hun evnede at undervise, saa
selv det tørreste stof blev livfuldt.

Gift l.g. 5/12 1903 i Aalborg Vor Frue med Landsdommer Helge Christian Bentsen, * 2/7 1874 i Kbhvn. Opl. 7/10 1910.

1 barn. Syvende Slægtled 196.

 

Udenfor ægteskab havde hun en søn, Johannes Stener Sailing, * 1914, + 1934, begr. paa Mandø. Søn af Finn Lorentzen, bror til digteren Mogens Lorentzen.

 

Gift 2. g. med Edvard Hertz Petersen Sailing, * 2/1 1895 i Skælskør, + 16/2 1980 i Helsingør, begr. paa Mandø, hvor han selv havde været præst. Han adopterede oven-nævnte søn og var selv søn af revisor Niels Pagh Bøttern Sailing og Eliza Hertz Petersen. Ingen børn.