Syvende slægtled


Knud F. Richardts børn med Kristine Jacobsen. Jfr. 105.

 

142.

ADOLPHINE FREDERIKKE MARIE RICHARDT,* 1860, + 24/9, begr. 27/9 s.a. i Rødby

 

143.

ANTOINETTE FREDERIKKE MARIE RICHARDT, * 5/8, dbt. 29/11, + 27/12 alt i 1863. begr. 2/1 1864. Alt i Rødby.

 

Chr. G. Richardts børn med Frederikke Schnoor. Jfr. 107.

 

144

OTTO HENRY ADOLPH RICHARDT, * 24/9 1873, dbt. 2/11 i Faarup, + 7/8 1908, lagerfor­valter i Randers, Gift 31/3 1900 med Olivia Marie Jørgensen, * 29/4 1871 i Randers, + sst. 1963, begr. 12/3.

1 Barn. Ottende Slægtled 197.

 

145

GEORG EMIL SCHNOOR RICHARDT, * 2/7 1881, + 3/5 1937, direktør, gift 1919 med
Else Hansine Mortensen.

2 børn. Ottende Slægtled 198-199.

 

 Adolph E. Richardts børn med Clara Jørgensen. Jfr. 108.

146.  

ANNE CHATARINE MARIE ADOLPHINE RICHARDT, * 20|12 1871, +   i Kbhvn 1943, gift med Instrumentmager Wiliam Juel Hyllested, *

 

147

ADOLPH CHRISTIAN FREDERIK MELCHIOR RICHARDT, * 6/6 1873, + 8/9 1940 i Kbhvn. Urtekræmmer i København. Ugift. Hans Forældre boede sammen med ham til deres død.

 

148

GEORG PEDRO RICHARDT, * 19/8 1876 i Kbhvn., + 10/2 1946, begr. paa Frederiksb.
Gift 12/1 1902 med Ellen Catharine Scheffler, * 6/5 1877 paa Frederiksberg.  * 11/7 1951, begr. 15/7 fra Themotheus K., datter af Lokomotivf. S. Han var  Isenkræmmer i Valby.

3 børn. Ottende Slægtled 200-202.

 

149.  

CARL MARIUS RICHARDT, * 4/12 1879, dbt. 27/12, + 19/6 1967, lagerforvalter hos  Glud & Marstrand. Gift med Ludovika Margrethe Hansine Nielsen, * 19/2 1887, +
25/10 1941.

2 børn. Ottende Slægtled 203-204.

 

 Anton B. Richardts børn med Else Mogensen. Jfr. 111.

150.  

CHARLES VALDEMAR RICHARDT, * 20/5 1893  +. Gift med Karen Kirstine Hansen,          + . Han var bager i Kartofte og tvilling til nedenstaaende Anthon.

1 Barn. Ottende Slægtled 205.

 

151

CHRISTIAN RICHARDT, *

 

152

ANTHON RICHARDT, * 20/5 1893, Tvilling til Charles, gf. med Jenny Cathrine Nielsen,
* 22/5 1900, + 28/8 1978.

1 Barn. Ottende Slægtled 206.

 

153

ADOLPH RICHARDT, *

1 barn. Ottende Slæqtled 207.

 

Christian Richardts børn med Ane Chr. Mortensen. Jfr. 113

 

154.  HANS CARL EJNER RICHARDT, * 6/10 1899, + 1982, skræddermester i Sorø efter sin far. Gift med Anna Dorthea Rasmussen, * 2/9 1901.

1 barn. Ottende Slægtled 208.

 

155. 

POUL RICHARDT, * 22/12 1901 i Sorø, + 18/4 1951 i Rødovre, snedker sst., gift med Zenia Mortensen, * 6/5 1913 i Holbæk.

1 barn. Ottende Slægtled 209.

 

 156. 

ELEONORA RICHARDT, * 10/1 1904, gift med Niels Kristian Nielsen, * 15/9 1895 i
Refsvindinge, + 27/3 1982, Overpostbud, søn af Peder Nielsen

 2 børn. Ottende Slægtled 210-211.

 

157.  

ASKER RICHARDT, * 17/7 1906, + 1966. Skibsformand i Kbhvn. Gift med Marie Frederikke Rasmine Nørring, * 21/12 1905,' +

3 børn. Ottende Slægtled 212-214.

 

Karen Richardts børn med Hans Jensen. Jfr. 115.

158

EMMANUEL RICHARDT JENSEN, *

 

159

JANE RICHARDT JENSEN, *

 

160

EDEL RICHARDT JENSEN, *

^

                 

Andreas W. Richardts børn med Marie S. Jensen. Jfr. 116.

     

161.  

HANS ADOLPH RICHARDT, * 17/1 1894 i Kongsted, + 7/2 1979, gift 17/3 1918 med Ane
Ingeborg Andersen,
* 21/10 1898 i Vedskølle, + 15/6 1974 i Herfølge, datter af
smedemester Kristian Andersen og Marie... i Vedskølle.

6 børn. Ottende Slægtled 215-220.

 

162

KAREN MARIE RICHARDT, * 10/11 1888, + 6/2 1963, gift med Wilhelm Simonsen, * 13/11 1881, + 20/2 1967.

1 barn. Ottende Slægtled 221.

 

163

CHRISTINE RICHARDT, + af tuberkulose.

 

 Christian P. Richardts børn med Johanne Olsen. Jfr. 117.

 

164.  

KAREN CHRISTINE RICHARDT, * 21/9 1879 i Tureby, +  gift med Hans Frederik Christiansen, landmand og hestehandler i Vraaby.

_

165.  

HANS PETER RICHARDT, * 14/4 1882, + 30/3 1940. Han efterfulgte sin far som herregaardssmed paa Thurebyholm og var dygtig i sit fag og viste stor interesse for det jordbrug, der fulgte med. Gift med Maren Jensen, * 31/7 1836, + 14/8 1973 i Tureby
3 børn. Ottende Slægtled 222-224.

         

 Emmanuel Richardts børn med Maren K. Nielsen. Jfr. 118.

 

 

166

CHRISTIAN ADOLPH RICHARDT, * 9/8 1888 i Vraaby, + 27/3 1949. Landmand i Vraaby, gift 26/11 1910 med Anna Christine Pedersen, * 22/3 1891 fra Tronhjemshusene i
Tureby.

3 børn. Ottende Slægtled 225-227.

 

167

JOHANNES CHRISTIAN EMMANUEL RICHARDT, * 7/2 1890 i Vraaby, skovløber sst.,+  10/7 1942, gift med Anne Marie Martinsen, * 1/4 1895, + 10/12 1936, datter af smede­
mester Hans Martinsen og Sophie Rasmussen,

5 børn. Ottende Slægtled 228-232.

 

168.  

KAREN KAMILLA RICHARDT, *      1887 i Vraaby, +    Ugift.

Ingen børn.

 

MARIE RICHARDT, uægte barn, * 23/5 1856   + 17/2 1943 i Tureby.

 

Chr. E. Richardts børn med med Marie S. Andersdatter. fr.121.

 

169

CHRISTIAN WILIAM RICHARDT, * 5/12 1880 i V.E., dbt. 11/1 1881. Daglejer.         Uglft..

 

170

AGNES ELEONORA OTILIE RICHARDT, * 30/4 1895 i V.E., gift med Julius Jensen, * 10/10 1891, broder til søsteren Meta Kirstines mand.

10. børn. Ottende Slætled 233-242.

 

171

EMIL RICHARDT, *     1886, + 23/12 1886 begr. 29/12. En halv time gl.

 

172

META KIRSTINE SOPHIE RICHARDT, * 1/11 1896 i V.E., gift med Emil Jensen.

Denne gren af slægten har mange efterkommere.

 

Agnes E. Richardts børn med Chr. Peter Hansen. Jfr. 128.

 

173.  

CHRISTIAN RICHARDT HANSEN, * 20/9 1901 i Næstved, dbt. St. Peder, Læge, gift med Gudrun Katrine Klitmark (Sørensen), * 25/4 1903, { 28/2 1977, datter af Søren Sørensen ( Klitmark) og Marie Katrine Nielsen.

2 børn. Ottende Slægtled 243-244.

 

174.  

JØRGEN EJNER HANSEN: * 23/8 1904, + 1/9 1982, skatteinspektør i Dragsholm, gift med Maren Marie Edith Svejstrup, * 17/10 1906, datter af stationsforstander Niels Søren Svejstrup og Sofie Frederiksen.

Ingen børn.

 

Jens J. Richardts børn med Karen K. Olsen. Jfr. 131.

 

175.

ANNA AUGUSTA RICHARDT, * 7/1 1885, dbt. i Brarup

 

176

AGNES EMILIE RICHARDT, * 16/4 1887, dbt. 26/6 i Brarup.

 

177

DAGMAR RICHARDT, * 10/5 1895

 

178.  

AXEL EMIL RICHARDT,* 3/3-1897


179.  

ALMA RICHARDT, * 2/3 1899

 

Hans P. Richardts barn med Marie J. Rasmussen. Jfr. 134.

 

180.  

KAREN BOTHILDE RICHARDT, * 26/3 1893 i Stadager, +

 

181

EDVARD AUGUST RICHARDT, * 10/10 1894 i Stadager, +

 

182

VALBORG HANSINE RICHARDT, * 9/1 1902 i Sundby, dbt. 23/2 i Stadager, +

 

Christian Richardts børn med Maren Trine Rasmussen. Jfr. 135.

 

183. 

SOPHUS GOTHARDT RICHARDT, * 1/2 1894 i Ønslev, dbt. 14/5, + 9/2 1964 i Kbhvn.                          Han var tegner i 1916 og værkfører i 1946.

Gift l.g. med Anne Emilie Kjelmann, * 7/10 1894 i Kbhvn., + 26/6 1979 sst.

1 barn. Ottende Slægtled 245.

 

Gift 2.g. med Nanna Ingeborg Hansen, * 13/8 1908 i Eltang, dbt. 13/9, datter af gaardejer Klaus Thomsen og Ane Marie Kiel.

1 barn. Ottende Slægtled 246.

 

184.

LAURA MARIE RICHARDT, * 5/6 1897 i Ønskev, dbt. 12/8, + 7/3 1983 i Kbhvn., begr. i Sengeløse, gift med Frederik Iversen, * 20/6 1892 i Nyk.F., + 23/6 1949 i Kbhvn Forpagter og vognmand, søn af Søren Iversen og Wilhelmine Rasmussen. Han blev dbt 25/9 1897 og begr. i Sengeløse. Drev vognmandsforretning i Nr. Alslev og oprettede nogle af landets første bilruter, der blev kaldt "Sengeløsebilerne". Efter nogle aar som gaardejere i Reerslev, flyttede familien til København med turist-kørsel og biludlejning som erhverv. Efter hans død videreførte hans hustru forretningen i en aarrække.

3 børn. Ottende Slægtled 247-249.

 

Lars P. Richardts børn med Karoline Larsen. Jfr. 138.

185

OTTO AUGUST RICHARDT, * 6/6 1896 i Sundby, dbt. 19/7 i Stadager, + 9/9 1983 i Detroit, gift med Agnes...

2 børn. Ottende Slægtled 250-251.

 

186

LARS EDGAR RICHARDT, * 25/9 i Sundby, dbt. 19/12 i Stadager, j 16/10 1978. Overdyrlæge i Bogense. Gift med Sigrid Marie Christensen, * 21/12 1897 i Kbhvn., datter af Joseph Christensen, * 21/2 1871 i Randers, + sidst i 40erne og Anna Angeli Bekker, som var ud af en kulsvierslægt.

2 børn. Ottende Slægtled 252-253.

 

187.

ERIK ALEXANDER RICHARD, * 18/3 1904 i Sundby, dbt. 12/5 i Stadager. Overlærer. Han staver i modsætning til sine søskende sit efternavn uden "t". Han er født i Sundby præstegaard, gift med Else Korntved Madsen, * 30/9 1912 i Trørød Mark, dbt 8/12 i Vedbæk, datter af landmand Rasmus Madsen og Katrine Marie Korntved.

2 børn. Ottende Slægtled 254-255.

               

Poul Richardts børn med Ingeborg Wellmann. Jfr. 139.

 

188.  

OLE CHRISTIAN RICHARDT, * 2/11 1906, dbt. 10/2 1907 i Trinitatis Kbhvn. Student 1924,Civilingeniør, Underdirektør paa Carlsberg Bryggerierne.

Gift l.g. 28/6 1936 med Else Bloch Sørensen, * 21/11 1916, + et par dage før 7/1 1969. (Liget fundet 7/1). ægtesk. opl. 18/6 1941. Hun blev senere gift med Digteren Sigfred Pedersen.

Ingen børn.

 

Gift 2.g. med Birgit Hermansen, * 26/10 1913, datter af kontorchef i D.F.D.S. Wilhelm Hermansen, * 30/11 1885, + 20/11 1965 og Emma Nielsine Nielsen, * 19/5 1884, } 28/7 1957. 2 børn. Ottende Slægtled 256-257.

 

Poul Richardts børn med Rigmor Schlegel. Jfr. 139.

 

189.  

PETER KÖES RICHARDT, * 15/5 1916 i Kbhvn, dbt. 25/6 s.a. i Tibirke. Fiskeksportør og Ørredproducent. Udlært Maskinarbejder hos F.L. Schmidt i 1938. Løjtnan i 1940.
Arbejdsleder ved statsungdomsarbejdsløsheds1ejrene i Jerup, Raabjerg og Asserbo og siden i Arbejdsministeriet. Efter krigen lejrchef paa Skodsborg Søbad for 300 polske flygtninge under Dansk Røde Kors. Læste til ingeniør paa Kbhvns. Teknikum, men blev arresteret af Gestapo i eftersommeren 1944 paa grund af illegalt arbejde vedr. vaabeninstruktion til modstands-grupperne. Efter ophold i Vestre Fængsel til Frøslevlejren, hvorfra han blev løsladt nogle dage før 5. Maj 1945.
Præsident for Silkeborg Rotaryklub 1972-1973. Mellemnavnet Köes er slægtsnavnet for hans tip-tip-oldefar, Finansraad Georg Friedrich Köes, som ejede godserne Antvorskov og Falkensteen og som startede det, som senere blev til klasselotteriet. Slægtsnavnet Köes er uddød i lige mandlig linie. Peter R. Iærte i Frøslevlejren (illegalt) sin hustru at kende og den 9/9 1945 gift med Liss Aqnete Errboe i Balle K. ved Silkeb, hun * 23/12 1917 i Lysbro, dbt. i Balle, dbt. 11/8 1918, Udd. paa Teane- og Industriskolen i Kbhvn., datter af Fiskeriejer Johannes Ivar Errboe, * 2/1 1884 paa Ærø, + 12/2 1968 i Lysbro, begr. i Balle og Agnete Helvig Andersen, * 24/10 1894 Kbhn. Hun var under krigen kurér hos den navnkundige nedkastningschef Jens Toldstrup og blev arresteret af Gestapo den 6/10 1944. Modtaget anderkendende diplom fra den engelske og amerikanske regering.

2 børn ottende Slægtled 258-259.

 

190.  

BERTA SUSANNE RICHARDT, * 9/12 1917 i Kbhvn., dbt. i Blaagaards K. Vicekontorchef
i sparekassen SDS. Ugift.

1 Barn. Ottende Slægtled 260.

 

Anne M. Richardts børn med Johan Kall. Jfr. 140.

191.  

EJNER WILHELM KALL, * 14/5 1895, { 22/6 1934 i Rio de Janeiro, Skuespiller ved
det kgl. Teater, gift 10/6 1919 i Niteroi (Brasilien) med Inger Poulsen, * 9/7 1906 i Brabrand, datter af Frederick Marinus Poulsen og Mathilde...

1        barn. Ottende Slæqtled 261.

 

192.  

CHRISTIAN RICHARDT KALL, * 2/3 1897 i Odense, j 14/10 1982 i Aarhus. Landsrets-
sagfører sst.

gift l.g. med Else Due-Petersen, * 22/12 1899, + 15/6 1969, datter
Peter Due-Petersen, direktør for Frichs fabrikker og Chrisiane Bach.

4 børn. Ottende Slægtled 262-265.

 

gift 2.g. 20/4 1943 i Sø11erød med Elna Lund, * 6/2 1914 paa Frederiksb., + 9/9 1982, adoptivdatter af Overretssagfører Wiliam Lund og Vibeke Hastrup.

2 børn. Ottende Slægtled 266-267.

 

193

MARIE ELISABETH KALL, * 3/5 1899, +   1904.

 

194

ANNETTE MAGDALENE KALL, * 15/2 1902,

gift 9/10 1930 i Nyk.F. med Aage Grum-Schwensen, *ll/8 1900, + 5/4 1970, stads- og havneingenier i Fredericia, søn af Jens Emil Grum-Schwensen, * 27/4 1869 og Anne Marie Alexandra Jensen, * 12/6 1871. Annette K. er udd. i sang og klaver paa det kgl. Musik-konservatorium.

3 børn. Ottende Slægtled 268-270.

 

195.  

BENJAMIN KALL, * Jl/6 1907, { 18/8 1977, Arkitekt og en dygtig portrætmaler.
Gift l.g. med Bodil Drechsel, * 8/2 1896, indehaver af Damehotellet i Frederiks-
gade i Kbhvn. ægtesk. opløst.

Ingen børn.

gift 2.g. 30/6 1944 i Kbhvn. med Vibeke (Vibe) Tolne Larsen, * 12/2 1922. læge-sekretær, datter af Christian Larsen, * 18/1 1884, { 3/9 1939 og Margrethe Wilhelmine Sørensen, * 27/12 1890, + 4/10 1978.

Ingen børn.

 

Magdalene Richardts barn med Helge Bentsen. Jfr. 141.

 

196.  

ANNE MATHEA BENTSEN, * 7/11 1906, dbt. i Aalborg, Vor Frue, cand. jur. og dommer-
fuldmsgtig, gift  med Peter Arnold Hansen. Opl. August 1941.

1 barn Ottende Slægtled 271.