Jakob Bruun
1558 - 1628


 

1. slægtled
Jakob Bruun Gift med Dorte Hansdatter
Levned

Det antages at han er født 1558. Han nævnes adskillige gange i såvel Sjællandske register, som i Sjællandske Tegnelser, - Jyske registre – Kallundborgs Lensregnskaber. Efter først at have været i Kanslerens tjeneste gik han efter dennes død i Kongens tjeneste. Først som Lakaj – dernæst som Sølvpop (bestalingsbrev i i Sjællandske registre 14,292 dateret 11/11-1600) og endelig som lensmand på Søllemarksgård på Samsø 1606. Han dør 1628. Hans hustru fik Lensgården og beholdt den til sin død i 1642.

Gift med Dorete Hansdatter. Han findes nævnt første gang i et brev fra Kansler Kaas dateret i Skanderborg 13.12.1582 i et ekspektoratbrev på Kaas forbøn. Efter at have været i Kanslerens tjeneste, kom han efter dennes død i Kongens tjeneste. Først som lakaj, Dernæst som Sølvpop (bestallingsbrev 1600. Endelig fik han lensgården Søllemarksgaard (det nuværende Brattingsborg på Samsø). Dorete døde i 1642.
Jakob bruun findes omtalt i Rigsarkivet: Jydske Register 6,332b; Kanceliets Brevbøger 1596 = 1603-08
Han kan måske være med på det billede, hvor Kansler Kaas på dødsleje overrækker kong Christian d. 4 nøgler.

Billedet er malet i 1800 tallet af Carl Bloch, 1880

1600 23. okt. Kongens lakaj JB får forleningsbrev på Søllemarksgård på Samsø.
  4. nov. JB bliver kongens "sølvpop" - jeg tror det er en person der passer på kongens sølvtøj.
1603 14. juli. JB, kongens sølvpop, får korntiende fra Tranbjerg sogn.
  7. dec. En ny sølvpop udnævnes, JB omtales som den forrige sølvpop.
1606 10. maj. JB får livstidsbrev på Søllemarksgård på Samsø.
1613 14. juni. JB på Søllemarksgård på Samsø får flere privilegier på livstid.
1619 1. maj. Bønderne klager over fogeden på Samsø, JB. Kongen beordrer sagen undersøgt.
1620 1. jan. Fortsat sag om bøndernes klager.
  20. okt. Der er uenighed mellem kongen og JB om en okse, problemet bliver løst.
1626 En søn af JB på Samsø skal optages på Sorø lærde skole, når der bliver plads.
1627 19. okt. Fogeden JB på Samsø er draget af landet, kongen beordrer en anden sendt.
  28. okt. JB skal straks tage til Samsø, kongen vil ikke have nogen anden foged. Der indkvarteres desuden soldater på øen.

JB og Dorete Hansdatter må (mindst!) have haft børnene:
Jochum, Hans, Jens, Silla, Sophie + en datter gift med Abraham Mecklenburg.