Jens Bruun
1??? - 1666


 

2. slægtled
Jens Bruun  
9 børn  

Levned

Jens Bruun, levede endnu i 1666. Han har overtaget lensgården. Der er bevaret regnskaber fra Søllemarksgårds regnskaber 1645-48, samt papirer og breve i samme mappe Rigsarkivet LR. Nr. 44A
Han havde 9 børn, af hvilke 2 kendes.
Nedenstående er sendt fra Samsø lokale afdeling for slægtsforskning

1628 28. okt. og 6. nov. Forlening af Søllemarksgård for M. Rantzau,
efter afdøde Jakob Bruun.
1629 27. jan. Forlening af Søllemarksgård for Jakob Bruun´s enke
Dorete.
1631 10. april. En af Jakob Bruuns sønner Jens Bruun skal have `
livstidsforlening på Søllemarksgård.
1632 2. feb. Abraham Mecklenburg skal have bryllup med en datter
af afdøde Jakob Bruun. Han får lov til at invitere 12 ekstra par,
og til at udskænke mere vin end normalt tilladt.
1636 Nogle andre øer nær Samsø overdrages som len(?) til sønnen
sønnen Jens Bruun.
1641 17. nov. Kongen konfirmerer kontrakter mellem Johan Bram og
Silla Bruun.
De er gift og har ingen arvinger. Hvis den ene dør skal den anden
beholde alt. Men hvis den længst levende gifter sig igen, skal der
skiftes med familien. Ellers skal der først skiftes når begge er døde.
Underskriverne fra Silla Bruns familie er:
Dorthe s. Jochum Bruun, på egne og på sin søn Hans Bruuns og Jochum
Bruuns vegne og i lige måde for Sophie Bruun, Hans Bruun egen hånd og Jens Bruun egen hånd.
1642 29. april. Jens Bruun får Søllemarksgård på Samsø.
  26. maj. Jens Bruun får kornafgift.
  31. dec. Sophia Bruun har ladet sig forføre af skriveren på Kalø.
Han havde lovet hende ægteskab, besovet hende og derefter forlovet
sig med en anden. Kongen vil have dom over Arne Madsen, han skal
straffes. – Den som nu vil ægte Sophie Bruun, gejstelig eller
Verdslig, kan gøre det uhindret. Der skal ikke tages hensyn til
hendes forseelse, hun er meget ung og er blevet lokket.
1643 30. april. Der er indgået forlig mellem Sophia Brun og hendes
venner, og Arne Madsen. Kongen lader sagen falde.
1644 29. juli. Uenighed om forpagtningen af Søllemarksgård.
1649 13. nov. Nogle bønder nægter at arbejde for Jens Bruun.
1654 23. feb. Fæstebrev på livstid på Søllemarksgård for Jens B. Han får
også andre privilegier. Han skal dele skel og ret med bønderne.

Kancelliets Breve går vist frem til o. 1660, jeg (Gudrun (Samsø generalogi)) har ikke fundet flere oplysninger om familien.

JB og Dorete Hansdatter må (mindst!) have haft børnene:
Jochum, Hans, Jens, Silla, Sophie + en datter gift med Abraham Mecklenburg.