Jochum Bruun
1642 - 1714


 

3. slægtled

 

Levned

læst i Wiberg´s Præstehistorie.
Bind 3 Sogn 1131 Sæby og Gjershøj, Voldborg Herred, Kjøbenhavns amt, Sjællands stift

5. 1666 (p. Cap.* c. 61) Jochum Bruun *; $....; See J.H.Hornemann i Lerup-T.; J.D. Brasen i Nordby p. S.; (død 1714 måtte i 1669 betale 50 rdlr til enkekassen fordi han havde forsømt een prædiken B/Pont. Ann. 4/545); T.288).

Jochum Bruun student 1662 cand theol 1666, Sognepræst i Sæby og Gershøj 21.3.1666, Giftes med Elisabeth Augusta Andersdatter, dør i 1714 efter at have været præst i 48 år.
Får 2 børn.

Sæby kirke - Den er ombygget siden Jochum Bruun var præst hergravsten som er nedlagt i Sæby kirke da Jochum Bruun var præst i kirken

Gershøj kirke

Prædikestol som han har stået på. Alter fra dengang Orgel er af senere dato.
Døbefond som han har brugt
Kalkmalerier, som nok var dækket til dengang
 
bemalinger som blev lavet medens Jochum Bruun var præst i Gershøj kirke (1666 - 1714). Det er gods herrens og hans frues initialer. K var Krabbe
Træskærer arbejde på bænkene fra dengang