Gregers Otto Jochumsen Bruun
1672 - 1742 af Sæby-Gjershøj


 

4. slægtled

 

Levned

Gregers Otto Jochumsen Bruun
1672 - 1742 af Sæby-Gjershøj
læst i Wiberg´s Præstehistorie.
Bind 1 sogn 315 Nørre Herred, Randers Amt, Aarhus Stift,
Præst i Gjerrild og Hemmed 1700-42
Gift 1 gang Karen Hansdatter , hun dør 1723 1 søn dør få dage gl.,
Gift 2 gang Anna Mikkelsdatter Müller. hun overlever G.O.J.B.
Hun gifter sig 2 gang med N. Langballe.
Hun gifter sig 3 gang med Prof. Jens Worm, Rtr SS.; Se G.G.P. Begtrup i Wistofte; Jochum G.B. t. Aarh. Frue K.=?a.

Avisudklip fra Køge avis (?) nedskrevet af Knud Valdemar Bruun i 30´verne

Ved gravning i Gjerrild kirke i anledning af at der skal opstilles varmeapparat, støtte man på et gravkammer, der gik tværs over hele kirken. Indgangen til dette har været på kirkens nordside, og i gravkammeret fandtes ifølge Randers Dagbl. en halv snes kister, hvor af nogle var små.
De forreste kister var meget møre og faldt straks sammen, men de fleste var godt bevaret.
På et bånd kunne læses Fritz Minvik von Oldenborg.
En tavle med inskription fandtes også, hvoraf det fremgår, at det er en større familiebegravelse. En familie ved navn Brun samt præstefamilien Anders Nielsen Haasum.
Begravelserne stammer fra omkr. år 1770 og er altså over 200 år gamle.
Arbejdet på opstillingen af varmeapparatet er nu foreløbigt standset. (ca. i 30´verne)
Angående det store gravfund er der sendt indberetning til Stiftsøvrigheden, og der skal sikkert foretages kyndig undersøgelse fra Nationalmuseet.

Som meddelt fandtes en tavle, der stemmer med et epitafium, og det hænger umiddelbart over indgangen til gravkammeret, og hvis inskription lyder således:
Af de døde jorden gemmer og vor verden ikke glemmer, er her til hvile lagt.
Denne velærværdige og højlærte nu salig Guds mand hr. Gregers Otto Jochumsen Bruun, fordum velærværdige sognepræst for de to menigheder Gjerrild og Hemmet. 42 år, 7 måneder og 2 dage.
Fremkom til verden i Sæby præstegård på Sjælland 3. januar 1672.
Udkom fra verden i Gjerrild præstegård 10. december 1742.
Ankom i den hellige Præstestand 30. april 1700.
Indkom i den hellige ægtestand Først 1704 med den hæderbårne og gudsfrygtige madamme Karen Madsdatter Cappel.
Salig. hr. Anders Haasum efterladte. Med hende avlet en søn, der døde 8 dage efter fødslen.
Dernæst er 7. august 1724 med den ædle og dyd elskende jomfru Jomfru Ane Mikkelsdatter Møller og af Gud velsignet med en søn og en datter, som er endnu i live med deres elskede moder, der til Guds husets prydelse og den afdøde velfortjente berømmelse har ladet dette (Epitafiet) opsætte.

Gravkammeret gemmer altså støvet af pastor Gregers otto Jochumsen Bruun og hans barn og dettes moder (hans første hustru og den tidligere præst pastor Haasum´s enke.
Desuden hans formand i embedet pastor Haasum med flere samt den nævnte major Oldenborg.
I alt henstår ca. 10 kister.

 

Gjerrild kirke

Hemmed kirke


prædikestol i Hemmed kirke kig mod alteret
(alterfiguren er af Thorvaldsen og er samme figur står i Vester Egede kirke, hvor mange Richardtér er døbt og begravet)