Knud Valdemar Haugaard Bruun
1909 - 1993


 

9. slægtled

Knud Valdemar Haugaard Bruun 1909-1993 cand polit 1933. g.m. a. Stella K. Sørensen 1911- b. Edel Kirsten Emilie Bruun 1916-

 

Levned

Knud Valdemar Haugaard Bruun, i daglig tale kaldet KV, voksede op uden sin fader, der døde, da han var ½ år gl. Det kom til at præge hans opvækst og hans indstilling til mange forhold senere i livet. Flere af hans 5 søskende blev placeret i pleje hos venner af familien. Dem så han derfor ikke så meget til, som han ellers ville have gjort. Han mindedes tit sin barndomstid i Randers som en positiv del af tilværelsen.

Han blev student i 1928 og kom derefter til København for at læse på universitetet. Han vaklede i starten mellem politstudiet og jura studiet. Han var dog klemt af økonomiske forhold. Han boede sammen med moderen i en lille lejlighed for embedsmandsenker.

Hun havde en lille embedsmandspension efter manden.

I studietiden mødste han Stella Sørensen, som han giftede sig med.

Efter studietiden kom han i forskellige stillinger i bl.a. Frederiksberg kommune og landsoverskatterådet som konsulent, samt boligselskabet DAB.. Han skrev kommentarer i Karnov til skattelovgivningen.

Han blev senere skilt.

Han kendte på dette tidspunkt Edel Kirsten Emilie Lind født Richardt, og blev senere gift med hende. ( se om Kirsten under Richardt)

Under anden verdenskrig oprettede han Skandinavisk Pensel- og børste- fabrik. Han skaffede sig hår ved at gå ud til bønderne og købe hesthalehår. Det var på det tidspunkt en ulovlig adfærd. På et tidspunkt ville man så lave revision i hans papirer. Han var klar over, at det var farligt, idet hans adfærd med indkøb kunne opdages. Idet revisionen begyndte at bladre i hans papirer lød luftalarmen, og det var den dag, man bombede Shellhuset. Det var tæt ved fælleden og en engelsk maskine styrtede ned dér. Alle løb ned i kældrene, men han blev på kontoret, og nu fik han travlt med at fjerne alle de papirer, der kunne have afsløret ham. Det lykkedes.

Da Korea-krigen kom, troede han den ville varer længe og disponerede derefter. Han kunne ikke få de bedste hår mere, da de kom netop derovre fra. Han købte derfor ringere typer af hår. Krigen stoppede og så kunne man få gode hår igen. KV havde et stort lager ubrugelige hår og Privatbanken ville ikke hjælpe med yderligere kassekredit, så fabrikken måtte sælges med et stort personligt tab.

Han startede så som skattekonsulent. Han hjalp folk, der var kommet i klemme i skattevæsnet. Han hjalp med at udfylde selvangivelser, samt firmaer med bogføring.

En dag var han i skattevæsnet med en klient. De skulle diskutere klientens årsopgørelser. De var blevet enige frem til det sidste år, men det kunne de ikke blive enige om. Så sagde embedsmanden fra skattevæsnet; "Så må vi hellere tage de allerede gennemgåede år op igen" . Det er ulovligt at anvende denne form for trussel. KVBruun slog sine papirer sammen og sagde: " Det er ulovligt. nu går vi og De skal høre fra Deres chef" (som kvb kendte fra tidligere og som vist var en meget fjern slægtning).

Klienten blev bange for hvad KVB gjorde, men KVB beroligede ham. Embedsmanden vidste straks, at han trådt i nælderne, og gik selv op til chefen og fortalte ham om sin fejl. Da KVB kom hjem ringede chefen til ham og spurgte, hvordan KVB mente, sagen skulle løses.

KVB sagde, at fulgte man hans påstand vil ingen høre mere i den sag. Det accepterede chefen straks, og så var den lille sejr hjemme.

Han vandt mange sager for sine klienter fordi han kendte systemet indefra.

Han var ikke nogen "legeonkel" for børnene, men en enkelt episode hvor han holdt fødselsdag for den ældste søn, var de med sønnens klassekamerater ude i en skov og lege toldere og smuglere. Han havde en del småting fra fabrikken liggende og de blev brugt som smuglergods.

Det huskede klassekameraterne endnu da de mødtes 40 år senere.

Han forsøgte at præge sine børn med, hvad han havde oplevet ikke mindst med mangel på penge i barndommen, og sagde at de skulle få sig en uddannelse på universiteterne, så de kunne få indtægtsmæssige gode job senere hen.

Han sørgede for at børneen fik nogle gode sommerferier dels på pensionater dels lejede sommerhuset Clarashøj i Sandkaas på Bornholm.

Senere købte han Clarashøj.

KV og Kirsten fik 3 børn.