Johann Richardt
1657 - 1757


 

1. slægtled
Johann Richardt Anne Sofie Poulsdatter

Skovtilsynsmand Taffeldækker og jæger paa Gisselfeld
Postmester i Ringsted

Født: Hessen ca. 1657
Gift: 1708
Død: V. Egede d. 18. 8. 1757 (101 år)

Født: På Fyn ca. 1682
Død: Braaby d.13. 4. 1751 i "Dyrehaugehuset"
(69 år)

De fik 8 børn  

 

Levned

Johann Richardt drog sammen med nogle andre tyske jægere til Danmark omkring år 1690, da der var krig mellem Danmark og Sverige.
Han er født i Hessen Cassel, hvor hans far var jagt og forstbetjent ved det Hessen Casselske hof, han havde en farbror, der var apoteker samme sted.
Deres fædre kom fra England og hed oprindeligt Richard. De tog ophold i Tyskland og
ændrede slægtsnavnet til Richardt.
Vor forfar Johan Richardt bekendte sig til den reformerte kirke. Han giftede sig med en pige fra Fyn.
I året 1714 blev ban tjenstgørende skovtilsynsmand ved Gisselfeldt bos "hendes høje nåde" grevinde Gyldenløwe, som jæger og taffeldækker.
Der blev bygget et nyt hus som blev stillet til hans rådighed: "Dyrehaugehuset",
I 1735 var Johann R. på grund af sin høje alder (78 ar) for gammel til at forestå sin tjeneste, han fik lov til at blive boende i skovfoged-boligen i dyrehaven til sin død. Johan R. var rørig til den dag, han døde 101 år gammel.
Johann R. børn med Anne Sofie Poulsdatter:

  1. Andreas Richardt, døbt i Ågerup/Tølløse d. 10/2 - 1708 død, d. 17/5 - 1796. (88 år)
  2. Mette Christine R. ca. 1709 død A. 6/2-1749. (40 år)
  3. Christoffer Johannes R. døb. d. 16/3 - 1718 død d. 12/1 -1757. (39 år)
  4. Poul R, Født 1723 død d. 3/3 samme år. (0 år)
  5. Poul R.1724 til ?
  6. Johannes R. d. 14/12 -1727 død d. 16/1 - 1729. (2 år)
  7. en sen begravet d. 15/8 -1731 uden ligprædiken. (0 år)
  8. Elisabeth R. ca. 1734 død d. 6/1 -1811. (77 år)


Ågerup Kirke, hvor hans søn er døbt og hvor omkring han må have boet


Vester Egede Kirke, hvor han ligger begravet